ESTA do USA

ESTA do USA (Electronic Sytstem for Travel Authorization) to uproszczony system, który określa uprawnienia odwiedzających do podróży do Stanów Zjednoczonych. Każda osoba, która chce wybrać się do USA w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, musi starać się o tzw. zezwolenie ESTA.

Podróżujący do Stanów Zjednoczonych na maksymalnie trzy miesiące w celach służbowych turystycznych lub medycznych muszą złożyć wniosek online i mogą zrobić to poprzez wypełnienie naszego formularza zgłoszeniowego ESTA.

Zajmujemy się profesjonalnym doradztwem w wypełnianiu formalności związanych z podróżą do USA. ESTA skierowana jest do obywateli krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego, którzy zamierzają przebywać w Stanach Zjednoczonych na okres maksymalnie 3 miesięcy. ESTA do USA to alternatywa dla podróżujących krótko terminowo, a z Wiza24 formularz do USA i jego uzyskanie jest jeszcze prostsze. 

Nasza kompleksowa usługa w pozyskiwaniu wizy ESTA do USA:

 • Uproszczony formularz zgłoszeniowy w języku polskim.
 • Weryfikacja wniosku przez doświadczony zespół. Twoja aplikacja zostanie przeanalizowana przez profesjonalistów.
 • W przypadku odrzucenia wniosku ESTA możemy umówić spotkanie w konsulacie lub ambasadzie amerykańskiej.
 • Stały kontakt i pomoc w nagłych przypadkach. Obsługa Klienta 24/7.

Korzyści ESTA:

 • Bezwizowa podróż do Stanów Zjednoczonych
 • Szybka aplikacja przez formularz online
 • Pobyt w USA do 90 dni
 • Okres ważności 2 lata
 • Rozpatrzenie wniosku w około 72 h

ESTA do USA – dla kogo?

 • Dla obywateli krajów należących do Visa Waiver Program.
 • Dla osób nieposiadających wizy do celów turystyczno/biznesowych.
 • Dla osób planujących podróż do Stanów Zjednoczonych w celach służbowych lub turystycznych.
 • Dla osób, które chcą złożyć wniosek o nową autoryzację dla jednej osoby lub wnioski dla co najmniej dwóch osób.

Co jest dozwolone w systemie ESTA?

 • Opieka medyczna
 • Rekreacja
 • Działalność zawodowa i szkoleniowa
 • Tranzyt/transfer

Kiedy ubiegać się o wizę amerykańską zamiast ESTA?

 • Władze USA w przeszłości odrzuciły Twój wniosek ESTA
 • Jesteś obywatelem kraju nieobjętego programem bezwizowym (Visa Waiver Program)
 • Masz w planach przebywać w USA dłużej niż 30 dni
 • Chcesz pracować lub uczęszczać do szkoły w Stanach Zjednoczonych
 • Podróżujesz do USA, jako przedstawiciel zagranicznej prasy, radia, filmu lub innych mediów.

Wypełnij formularz

  Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony formularz do uzyskania ESTA do USA [pobierz]
  2. skan paszportu (skala 1:1)